Briefing prasowy z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. Jacka Namieśnika odbędzie się 26 kwietnia o godz. 11.45 w sali 300 w uczelnianym Gmachu Głównym.

Podczas spotkania mowa będzie między innymi o planowanym podziale uczelni i instytucji badawczych na naukowe i dydaktyczne oraz o tym, które jednostki zostaną zakwalifikowane do grupy uczelni wiodących. Kolejnym tematem będzie konsolidacja i sieciowanie uczelni, a także integracja uczelni i instytutów.

Środowy briefing będzie częścią odbywającej się na Politechnice Gdańskiej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” (26 i 27 kwietnia). Podobne konferencje, podczas których mowa jest o sprawach ważkich dla środowiska akademickiego, organizowane są w całej Polsce. Ich podsumowaniem będzie zaplanowany na wrzesień Narodowy Kongres Nauki – wówczas zaprezentowany zostanie projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.