Firmy rodzinne stanowią ponad jedną trzecią szwedzkiego PKB, a jeden na trzech pracowników zatrudniony jest właśnie przez taką firmę. Przedsiębiorstwa takie są zróżnicowane i obejmują zarówno małych producentów, jak i duże korporacje międzynarodowe. Ponadto są one aktywne na wszystkich obszarach działalności biznesowej. To wnioski przedstawione w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Focus on Business and Labour Market“.

Na potrzeby badania zidentyfikowano krajowe firmy rodzinne przy wykorzystaniu  kilku baz danych w Urzędzie Statystycznym Szwecji,  w tym jednej zawierającej listę przedsiębiorców. Posłużenie się kilkoma bazami danych umożliwia analizę znaczenia takiej grupy  firm dla szwedzkiej gospodarki.

Rozwój w branży motoryzacyjnej
W jednym z rozdziałów badania zawarty jest opis rozwoju branży motoryzacyjnej w Szwecji. Podkreślono w nim wkład tej ważnej branży w szwedzką gospodarkę w latach 90. XX i pierwszej dekadzie XXI wieku. Przeanalizowano w nim zatrudnienie, koszty wynagrodzeń i produkcję. W analizie zastosowano metodę input-output, która pokazuje, że każde nowe miejsce pracy w branży motoryzacyjnej generuje kolejne miejsce pracy w innym sektorze szwedzkiej gospodarki.

Wpływ bezrobocia na zarobki w przyszłości
Inny rozdział raportu analizuje długofalowy wpływ bezrobocia na zarobki w przyszłości na przykładzie pracowników umysłowych, którzy nie mieli pracy przez pewien okres w latach 2007-2010. Analiza wskazuje, że okres bezrobocia ma negatywny wpływ na przyszłe zarobki. Wyniki analizy pokazują, że brak pracy przez pewien okres prowadzi do obniżenia zarobków w przyszłości o prawie 20 procent w porównaniu z podobną grupą pracowników umysłowych, którzy nie byli bezrobotni w tym samym okresie. Pracownicy umysłowi, u których odnotowano największy spadek dochodów w krótkim terminie, to grupa osób starszych, o stosunkowo niskich dochodach i wykonujących zawody wymagające wysokich kwalifikacji.

Źródło: www.scb.se/en