Raporty i rankingi potwierdzają, że pod względem innowacyjności Polska nie jest liderem, jest niestety daleko za czołówką. Dlatego polski rząd zapowiada znaczne inwestycje w sektorze Badań i Rozwoju. Jednak czy to wystarczy, aby zmienić sytuację w naszym kraju? Czy można wprowadzać innowacje przez współpracę MŚP i dużych przedsiębiorstw? O tym rozmawiali przedstawiciele największych polskich spółek, najlepszych startupów oraz rządu podczas seminarium „Sposoby pozyskiwania innowacji i rozwój gospodarki innowacyjnej” zorganizowanego przez Pracodawców RP w ramach cyklu „GPS Przedsiębiorcy”. 

Zdaniem wiceministra energii Michała Kurtyki małe firmy potrzebują pieniędzy, lecz jeszcze bardziej czasu i klienta. Duże firmy powinny więc nie tyle zapewniać środki, co dawać szansę na pierwszą komercjalizację, gdyż mają doświadczenie i reputację oraz wypracowane i sprawdzone procedury zarządzania ryzykiem. –  Twórzmy przestrzenie, gdzie można eksperymentować z innowacyjnymi rozwiązaniami w sposób bezpieczny dla obu stron. Potrzebna jest praca nad kulturą organizacyjną i dialog – także na spotkaniach takich, jak to – apelował Michał Kurtyka.

Na szczególne znaczenie wsparcia państwa dla innowacji zwracał uwagę prof. Andrzej Rabczenko, doradca Prezydenta Pracodawców RP. – Etap weryfikacji koncepcji jest najważniejszy dla rozwoju innowacji – ten etap musi być finansowany lub współfinansowany przez państwo z funduszy celowych – argumentował. W jego opinii potrzeba aktywnych funduszy inwestycyjnych – jak w Finlandii, Izraelu czy Szwajcarii. – Tryb konkursowy nie funkcjonuje w biznesie: jeśli rząd chce mieć konkretne rozwiązania, musi po prostu wyłożyć pieniądze i je zamówić. Bez aktywnych funduszy inwestycyjnych i strategii państwa to się nie uda. Konkursy niszczą polską naukę i innowacyjność – to nie konkurs piękności! – podsumował prof. Rabczenko.

– Ważne, by na etapie laboratoryjnym przewidywać ewentualne trudności przy skalowaniu produkcji w warunkach przemysłowych. Trzeba też  starać się rozwijać technologię w kierunku odpowiadającym potrzebom ewentualnych odbiorców – jeśli projekt będzie już zamknięty, nawet pozornie niewielkie zmiany dostosowujące produkt do zapotrzebowania mogą się okazać bardzo kosztowne lub utrudnione ze względów technologicznych – wyjaśniał Artur Kupczunas, współzałożyciel Saule Technologies. Ta firma odniosła wielki sukces na polu innowacji. Opracowała technologię wyrobu cienkich i elastycznych modułów fotowoltaicznych z kryształu perowskitu, które są tańsze i łatwiejsze w produkcji niż tradycyjne moduły krzemowe. W tej chwili powstaje pierwsza, próbna linia produkcyjna. Inwestorem jest firma z Japonii, a przy projekcie pracuje międzynarodowa kadra naukowa – także ze względu na lukę kompetencyjną.

– W niektórych segmentach rynku jesteśmy globalnymi liderami jeśli chodzi o kapitał ludzki, infrastrukturę, a zwłaszcza o wsparcie kapitałowe i instytucjonalne – na przykład w przemyśle lotniczym – zaznaczył z kolei Prezes Związku Pracodawców Mile Stone Krzysztof Kusiak. Zwrócił on uwagę, że duże firmy często nie potrafią patrzeć na innowacje przez pryzmat  długoterminowego rozwoju i boją się ryzyka. Brakuje nie tylko kultury innowacyjności, ale też komercyjnie ukierunkowanej innowacji – dopasowanej do profilu działalności modelu biznesowego.

– Innowacja to nieco wyświechtane słowo – chcemy, żeby nabrało kształtu. Chcemy traktować takie spotkania jako element procesu transferu innowacyjnych rozwiązań do życia gospodarczego – zadeklarował Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak. – Zrzeszający firmy innowacyjne Związek Pracodawców Mile Stone dołączy do Pracodawców RP i będzie między innymi pośredniczył w kontaktach między innowacyjnymi MŚP a dużymi firmami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji. Jak zapewnił wiceprezydent Rafał Baniak to spotkanie stanowi początek dłuższej debaty na temat rozwoju innowacyjnej gospodarki jako takiej, którą Pracodawcy RP będą kontynuować, traktując innowacje jako jeden z priorytetów rozwoju gospodarczego Polski.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej