Galeria Kupiecka może przybliżyć Otwock do metropolii. Inwestor wysyła List do Ministra Rozwoju M. Morawieckiego z prośba o mediacje z Radą Miasta i wojewodą. Wkrótce ma ruszyć inwestycja o wartości ponad 60 milionów zł i budowa galerii handlowej mieszczącej 60 lokali usługowo-handlowych oraz 250 miejsc parkingowych. Projekt Galerii Kupieckiej nie tylko zmieni centrum miasta i stworzy 300 nowych miejsc pracy, ale również pozwoli poczuć się mieszkańcom Otwocka mieszkańcami metropolii z centrum handlowym, bez potrzeby podróży do stolicy.

Inwestycja jednak dziś stoi pod znakiem zapytania i inwestor – firma WOT-Inwest zwraca się do Premiera M.Morawieckiego z prośba o mediację. Brak wsparcia Rady Miasta Otwock dla projektu może – zdaniem inwestora – pociągnąć za sobą straty finansowe dla gminy rzędu 20 mln zł. Inwestor zwraca uwagę na brak możliwości stworzenia 300 nowych miejsc pracy, uszczuplenie budżetu o 2 mln zł w formie dotychczasowych składek ZUS od zwolnionych pracowników, brak wpłat 10 mln zł rocznie do budżetu państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT od zlikwidowanych sklepów oraz brak wpływów podatkowych z tytułu podatku od handlu wielkopowierzchniowego.

Kiedy Otwock będzie miał swoją Galerię handlową Centrum Otwocka od wielu lat straszyło blaszanymi halami, opuszczonym placem zajezdni autobusowej – dworca PKS u zbiegu ul. Kupieckiej i Staszica. Terenem interesował się lokalny przedsiębiorca Ryszard Krawczyk. Jego firma – od 30 lat znana na terenie powiatu – prowadzi sieć piekarni – Piekarnia Staropolska i sklepów wielkopowierzchniowych pod marką Top Market, zatrudniając w sumie 270 osób. ‘’Pomysł budowy kolejnej placówki handlowej na rodzinnym terenie przerodził się w koncepcję pozyskania większego terenu i budowy galerii handlowej – miejsca, którego brakuje w mieście.

To też szansa na poprawę stanu dróg w centrum, dodatkowych miejsc pracy a przede wszystkim szybszego rozwoju miasta ’’ – podkreśla R.Krawczyk. Budynek Galerii identyfkuje się z Otwockiem, stąd niska, niedominująca zabudowa oraz elementy stylu świdermajer na elewacji budynku. Cała inwestycja obejmuje blisko 60 lokali usługowo-handlowych oraz ponad 250 miejsc do parkowania. Jej koszt razem z przebudową ulicy Kupieckiej i części ulicy Staszica, który zamierzamy sfnansować wyniesie 60 mln zł. Polski przedsiębiorca wygrał w 2013 roku przetarg na zakup ziemi, z zagraniczną siecią Lidl. ‘’To korzystne rozwiązanie dla miasta, gdyż podatki płacone są w gminie. W przypadku zagranicznej sieci może być inaczej’’ – dodaje. Aby pozyskać większy teren pod inwestycję, polska firma prowadziła rozmowy z licznymi właścicielami okolicznych działek.

W rezultacie firma Krawczyka uzyskała prawo do dysponowania terenem 12.000 m2 i rozpoczęła projektowanie galerii. Niestety, jest jeszcze jeden mały szczegół, który wstrzymuje przebieg inwestycji – brak decyzji Radnych Miasta Otwocka czy i w jaki sposób oraz na jakich warunkach sprzedadzą małe, potrzebne do realizacji inwestycji działki, o które inwestor ubiega się już od wielu miesięcy. ‘’Przed rozpoczęciem prac budowlanych liczymy na decyzje w sprawie realizacji ustaleń z kwietnia 2017 r., dotyczących odpłatnego przekazania nieruchomości będących własnością gminy. Działki te, zgodnie z prawem mogą służyć jedynie na poprawę zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, które są niesamodzielne, co oznacza, że na żadnej z nich nie może powstać samodzielny obiekt, część z tych działek nie posiada nawet dojazdu’’ – podkreśla polski przedsiębiorca.

Teraz przedsiębiorca czeka na decyzję Rady Miasta…. Czy 21 osobowa Rada Miasta Otwock, w skład której wchodzą przedstawiciele partii rządzącej, poprze plany przedsiębiorcy, kierującego się zasadą wyboru polskich firm w doborze przyszłych najemców galerii i czy będzie kierować się interesem gminy? Wydaje się, że decyzje Rady Miasta winny być zgodne ze strategią Ministra Mateusza Morawieckiego, wspierającego polskie środowisko kupieckie i zatrudnienie w polskich firmach.