Provident Polska został sygnatariuszem Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego opartego na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Lider polskiego rynku pożyczkowego jest jedną z siedmiu instytucji, które podpisały wczoraj dokument.  

Etyka w biznesie jest warunkiem zrównoważonego rozwoju i przejawem odpowiedzialności firmy za otoczenie zewnętrzne – pozwala na skuteczną współpracę i partnerstwo – mówi Małgorzata Domaszewicz, Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Provident Polska, która wczoraj w imieniu spółki złożyła podpis pod Deklaracją Standardu Minimum Programu Etycznego. Uroczyste podpisanie Deklaracji odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w obecności przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji biznesowych, środowisk naukowych, a także przedsiębiorców.

Wspomniany dokument to samoregulacja biznesowa w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Jest to unikalne w skali światowej narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego w firmach i organizacjach. Stanowi zbiór zasad i narzędzi, które są punktem wyjścia do rozwijania systemów zapewniających etyczność prowadzonego biznesu. Standard został wypracowany przy udziale ok. 90 organizacji zrzeszonych w Koalicji Rzeczników Etyki stworzonej przez Global Compact Poland.

Etyka w biznesie to już nie jest temat fakultatywny. Nie można myśleć o zrównoważonym rozwoju firmy bez osadzenia kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wszystkich jego procedur oraz procesów, na gruncie etyki i odpowiedzialności. Samoregulacja w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka to doskonała baza narzędzi i wytycznych, których wdrożenie oraz promowanie pozwoli firmom uzyskać pewność, że są na właściwej ścieżce – podsumowuje Małgorzata Domaszewicz. I jednocześnie podkreśla, że Provident Polska od wielu lat kładzie mocny nacisk na etykę w działaniu, poszanowanie praw konsumentów, a także programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, takie jak wolontariat pracowniczy, edukacja finansowa młodych ludzi czy wspieranie rozwoju zawodowego mieszkańców różnych regionów Polski.

Oprócz Provident Polska, Deklarację przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego podpisały wczoraj także Krajowa Izba Gospodarcza, Nestlé Polska, Orange Polska, DB Schenker, ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych i Akademia Antykorupcyjna. Wcześniej sygnatariuszami dokumentu zostały m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Center Club.