Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych – eService, Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości podpisały porozumienie w sprawie dołączenia do programu „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. W ramach inicjatywy będą prowadzone działania edukacyjne na rzecz popularyzacji i bezpiecznego funkcjonowania obrotu bezgotówkowego. eService jest pierwszym i obecnie jedynym agentem rozliczeniowym, który przystąpił do programu. Uczestniczą w nim już najwięksi przedstawiciele sektora bankowego oraz firm technologicznych.

Sektor bankowy i technologiczny razem dla edukacji – to główne przesłanie porozumienia  o partnerstwie w programie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Sygnatariusze dokumentu wskazują, że edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to jedno z największych wyzwań towarzyszących postępującej cyfryzacji kraju.

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z tych obszarów, w których należy współpracować, a nie konkurować. Wierzę, że połączenie naszych praktyk i doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy skumulowanej w firmach infrastrukturalnych sektora bankowego i technologicznego będzie podstawą powodzenia naszej misji edukacyjnej. Chcemy prowadzić ja za pomocą zróżnicowanych działań i form, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców – w tym dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Tego typu wiedza jest we współczesnym świecie niezbędna dla każdego, kto posługuje się kartą płatniczą, komputerem czy telefonem – ocenia Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Projekt „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” realizowany w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” został zainicjowany przez Związek Banków Polskich, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Fundację KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firmy technologiczne: IBM Polska i Microsoft. Teraz dołączył do niego lider polskiego rynku akceptacji kart płatniczych – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService.

Firma chce wspierać edukację cyfrową społeczeństwa, promować nowoczesne i bezpieczne metody płatności bezgotówkowych oraz rozwiązania płatnicze dla przedsiębiorców – zarówno działających na rynku międzynarodowym jak i prowadzących biznes w skali mikro.

W naszym przekonaniu, upowszechnianie płatności elektronicznych to ogromna szansa na budowę nowoczesnego społeczeństwa, wzmocnienie rozwoju gospodarczego oraz zwiększenie komfortu życia Polaków. Naszą ambicją jest jak najlepsze wykorzystanie tej szansy i przekucie jej w jeden z atutów naszego kraju. Mamy przy tym świadomość, jak ważnym elementem tego procesu jest edukacja w zakresie nowoczesnych rozwiązań płatniczych oraz zasad ich bezpiecznego wykorzystania. Mimo, że na co dzień działamy na rynku międzynarodowym i obsługujemy największe sieci handlowe wiemy, że nowoczesne i bezpieczne usługi płatnicze są potrzebne także małym przedsiębiorcom oraz ludziom zamieszkującym nawet w najmniejszych miejscowościach. Między innymi do nich chcemy zaadresować nasze działania – deklaruje Joanna Seklecka, Prezes eService.

Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Od samego początku ideą projektu jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co ma sprzyjać zwiększeniu skali realizacji jego głównych założeń.