Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego jednogłośnie wybrali Dr Bélę Kelemena na stanowisko prezesa Stowarzyszenia, na dwuletnią kadencję. Stowarzyszenie ma siedzibę w Brukseli i reprezentuje w Unii Europejskiej interesy niemal wszystkich europejskich rafinerii, aktywnie uczestnicząc w kształtowaniu polityki wewnątrzwspólnotowej.

Zgodnie z wynikiem głosowania członków Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego, Dr Béla Kelemen został wybrany na stanowisko prezesa, na najbliższą, dwuletnią kadencję. Obecnie Béla Kelemen zajmuje stanowisko wiceprezesa Center of Business Excellence w Grupie MOL, gdzie odpowiada za poprawę procesów oraz wydajności
w całym portfelu aktywów firmy. Posiada bogate doświadczenie w przemyśle naftowym, zdobyte zarówno
w strukturach Grupy MOL, jak i poza nimi.

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego składa się dwóch organizacji, Concawe, zajmującej się badaniami środowiskowymi związanymi z przemysłem naftowym, oraz FuelsEurope. Stowarzyszenie FuelsEurope (dawniej EUROPIA), stanowiące oddział Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego, reprezentuje przed instytucjami Unii Europejskiej interesy 40 firm działających w przemyśle naftowym na terenie Unii Europejskiej.
W tym gronie znalazły się m.in.: Shell, ExxonMobil, OMV, PKN Orlen oraz Lotos. Firmy członkowskie odpowiadają ze niemal 100% europejskiego rynku przemysłu rafineryjnego oraz 75% sprzedaży paliw w UE. Stowarzyszenie FuelsEurope koncentruje się na promowaniu zrównoważonego pod względem ekonomicznym
i środowiskowym wykorzystywania zasobów przemysłu naftowego, dostawach oraz użytkowaniu produktów naftowych na terenie Unii Europejskiej, dzięki doradztwu na rzecz instytucji unijnych, władz, jak również szerszej społeczności.

Powołanie Béli Kelemena na stanowisko prezesa instytucji, która aktywnie przyczynia się do rozwoju strategii Unii Europejskiej, umocni reputację i pozycję Grupy MOL w europejskim przemyśle rafineryjnym. Od założenia stowarzyszenia w 1989 roku, to zaszczytne stanowisko zostało po raz pierwszy powierzone przedstawicielowi firmy
z Europy Środkowo-Wschodniej.

Jestem zaszczycony powołaniem na to stanowisko i dołożę wszelkich starań, aby reprezentować przemysł naftowy
w najlepszy możliwy sposób, dzięki skutecznej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz wspieraniu naszej centrali w Brukseli” – powiedział Béla Kelemen.

John Cooper, Dyrektor Generalny, dodał: „Jesteśmy zachwyceni mogąc powitać Belę na stanowisku prezesa. Jego długotrwałe członkostwo w Stowarzyszeniu, w charakterze członka Rady MOL oraz imponująca znajomość branży, to dwa kluczowe dla naszej organizacji zasoby”.

O Grupie MOL

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern naftowy i gazowy, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, zatrudnia 25 tys. dynamicznych pracowników na całym świecie i posiada ponad 100 lat doświadczenia w branży. Działalność poszukiwawczo-produkcyjna MOL bazuje na ponad 75 latach doświadczeń w branży węglowodorów. Obecnie koncern prowadzi działalność produkcyjną w 8 krajach i działalność poszukiwawczą w 13 krajach. Grupa MOL prowadzi cztery rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw na Węgrzech, na Słowacji i w Chorwacji, a ponadto posiada sieć 2 tys. stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.