Marka Lutzville postanowiła sprawdzić czy polscy mężczyźni uważają się za ludzi sukcesu i co ich zdaniem ten sukces determinuje. Raport z badań przeprowadzonych przez Instytut ARC Rynek i Opinia na reprezentatywnej próbie Polaków zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące m. in. cech mężczyzny sukcesu, a także tego jakie umiejętności powinien posiadać. Czy wyniki badania pokrywają się z powszechnymi opiniami?

Sukces definiowany jest na wiele sposobów i każdy z nich jest równie dobry. W zależności od wartości jakimi kierujemy się w życiu, nasze powodzenie może być określane jako posiadanie szczęśliwej rodziny, wysokiej pozycji zawodowej albo rozwijanie pasji. Czy polscy mężczyźni uważają się za ludzi sukcesu? Z badań wynika, że 47 % ankietowanych w wieku 25-30 lat i 41 % w wieku 31-40 lat tak właśnie myśli. W grupach wiekowych 41-55 lat i 56-65 lat odpowiedzi twierdzącej udzieliło kolejno 26% i 21%, czyli prawie połowa mniej ankietowanych. Warto zwrócić też uwagę na to, że wśród mężczyzn, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej aż 46% ma wykształcenie wyższe. Bardzo interesujące w kontekście odpowiedzi na to pytanie jest też to, że w miastach powyżej pół miliona mieszkańców większy odsetek mężczyzn uważa, że sukcesu nie odniósł.

Jakie czynniki budują w Polakach przekonanie, że osiągnęli sukces? Powodzenie w finansach, pracy, posiadanie rodziny czy może możliwość realizacji swoich pasji? Otóż prawie we wszystkich kategoriach, zarówno wiekowych, jak i związanych z wykształceniem i niezależnie od miejsca zamieszkana wśród najczęściej wybieranych odpowiedzi jest posiadanie rodziny. Co więcej badania pokazują, że postrzeganie wartości rodziny zmienia się wraz z wiekiem. Wśród ankietowanych w wieku 41-55 lat i 56-65 lat jako główny czynnik warunkujący sukces, rodzinę wskazało 58% i 59%. Wśród młodszych badanych dla ok. 40% rodzina jest najważniejsza. W tej grupie wiekowej nieco większe znaczenie ma sukces finansowy i zawodowy. Drugie miejsce na podium zajmuje możliwość realizacji swoich pasji, a w tej kwestii najwięcej odpowiedzi twierdzących jest wśród badanych w wieku 25 – 30 lat. Na kolejnej pozycji znajduje się sukces finansowy – 19% badanych od 25 do 40 roku życia uważa, że miarą sukcesu są właśnie pieniądze.

Wśród cech charakteru lub osobowości kluczowych do osiągnięcia przez mężczyznę sukcesu w pierwszej trójce najczęściej wskazywanych odpowiedzi były wytrwałość (51%), pewność siebie (42%) i opanowanie (32%). Determinacja uważana jest za jedną z najważniejszych cech wśród ankietowanych z grupy z wykształceniem podstawowym i zawodowym, natomiast dla tych z wykształceniem wyższym, najważniejsza jest roztropność i rozwaga. Najmniejsze znaczenie ma zdaniem badanych śmiałość (16%), waleczność (11%) i bezpośredniość (9%). Można sobie zadać pytanie, czy te cechy faktycznie są tak mało istotne, czy po prostu nie zdajemy sobie sprawy z ich wagi.

A jakie wartości są kluczowe do osiągnięcia przez mężczyznę sukcesu? Wiedza i inteligencja była najczęściej wskazywana jako ta jedna z trzech najważniejszych (50%), a na pierwszym miejscu stanęła w grupie ludzi z wykształceniem wyższym, ale często wybierały ją także grupy z niższym wykształceniem. W pierwszej trójce znalazła się jeszcze konsekwencja (37%) raz doświadczenie życiowe 32%. A która umiejętność jest niemal zbędna? Zaskakujące, ale najmniej respondentów wskazało na umiejętności komunikacyjne!

Na koniec zostawiliśmy ciekawostkę: kto najczęściej przychodzi do głowy na hasło „człowiek sukcesu”. Na czołówkę wysuwa się businessman z 27 % poparciem i sportowiec z wynikiem 23% z czego ten ostatni jest bardziej popularny w grupie osób z wykształceniem podstawowym i średnim niż wyższym. Trzecie miejsce zajął badacz/ naukowiec. Na czwartym miejscu badani wskazywali – siebie samych! Najmniejsze poparcie w rankingu, wahające się od 0 do 3% należy do byłego lub obecnego przełożonego i (choć niewiele), przegrywa nawet z kolegą lub koleżanką z pracy.

O marce Lutzville

Lutzville to wina pochodzące z RPA, krainy słynącej z przygód, diamentów i doskonałych win. Wyjątkowy klimat regionu, od którego wina biorą swoją nazwę, sprawia, że szczepy winne dojrzewają tu w warunkach zbliżonych do śródziemnomorskiego, jednocześnie hartując się i nabierając szlachetności w gorących promieniach słońca i chłodnej bryzie znad oceanu. RPA to kraj pięknych krajobrazów, koloru i słońca, a wina Lutzville stanowią idealne odzwierciedlenie specyfiki tego kraju. W logo wina Lutzville znalazły się ważne dla kultury Zachodniego Wybrzeża Afryki symbole: Słoń – symbol doliny Lutzville; Koń – symbol jej odkrywców; Diament – symbol bogatych złóż szlachetnych kamieni, które skrywa i wreszcie królewska Protea – czyli kwiat charakterystyczny dla RPA. Więcej informacji na stronie www.lutzville.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!