Z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa w Polsce jest potrzebna?”, które zostało przeprowadzonego na zlecenie SGGW i sfinansowane przez Fundację Carrefour, wynika, że w regionie północno-wschodnim (województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie) u największej liczby dzieci stwierdzono prawidłową masę ciała. Badanie zrealizowano na potrzeby trzeciej edycji programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”.

 Czy dzieci z okolic Olsztyna trzymają formę?

Wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”wskazują, że region północno-wschodni wypada w tym zestawieniu pozytywnie na tle innych obszarów w Polsce. W regionie tym wykazano bowiem wyższą niż w pozostałych regionach naszego kraju liczbę dzieci z prawidłową wagą. Dobrą informacją jest także fakt, że na tym obszarze wykazano większą liczbę dzieci uprawiających sport w czasie wolnym (w porównaniu do pozostałych województw objętych badaniem). Wykazano również niższą niż w innych regionach liczbę dzieci oraz ich matek, które dodają do napojów dużą ilość cukru lub miodu (2 łyżeczki lub więcej). W regionie Północno-Wschodnim rzadziej także niż na innych obszarach objętych badaniem dzieci jako przekąskę wybierają słodycze, a częściej owoce. Niepokojące jest natomiast częstsze niż w innych regionach spożywanie słonych przekąsek. Ponadto
w regionie Północno-Wschodnim większy odsetek dzieci niż z innych przebadanych obszarów nie jada drugiego śniadania.

Warto dodać, że wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?” wykazały, że w skali kraju, co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Jednak nie wszędzie sytuacja ta wygląda tak samo.

– Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Pomimo, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantom Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

„ABC Zdrowego Żywienia” w tym roku dotrze do dzieci z Rusi i Dywit

W okolicach Olsztyna w tegorocznej edycji warsztatów udział wezmą dzieci ze Szkoły podstawowej w Rusi oraz Szkoły Podstawowej im. „Gazety Olsztyńskiej” w Dywitach. Zajęcia w tych szkołach poprowadzą specjaliści z Katedry Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy wyjaśnią dzieciom zasady zdrowego odżywiania oraz higieny przygotowywania posiłków. W zajęciach uczestniczyć będą również dzieci pochodzące ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Dzieci te wymagają szczególnej troski w zakresie prawidłowego żywienia, ponieważ ze względu na nienajlepszą sytuację ekonomiczną swoich rodzin są bardziej narażone na gorsze jakościowo odżywianie. Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do dobrych programów edukacyjnych, przygotowanych przez specjalistów ze środowiska akademickiego. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia uzupełnią atrakcyjne materiały edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatów programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

– Wyniki badań zrealizowanych podczas przygotowań do trzeciej edycji ujawniły kilka bardzo pozytywnych trendów – przede wszystkim większą niż w innych rejonach kraju liczbę dzieci z prawidłową masą ciała oraz pozytywne nawyki dotyczące dodawania cukru do napojów. Cieszy mnie również wysoki odsetek dzieci, które aktywnie spędzają czas wolny, co bez wątpienia sprzyja zachowaniu prawidłowej masy ciała. Jednak nadal dostrzegamy potrzebę prowadzenia szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z mniejszych miejscowości – powiedziała prof. dr hab. Lidia Wądołowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, lokalny koordynator programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Fundacja Carrefour już po raz trzeci wspiera program „ABC Zdrowego Żywienia”

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mamy nadzieję, że nasze działania pozwolą nauczyć zdrowych nawyków żywieniowych, które zostaną zapamiętane przez dzieci na całe życie – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów tematycznych. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla wzmocnienia uzyskanych efektów. Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, została zrealizowana w 2016 roku i była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne, które realizowane były w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze zajęć. II edycja programu została zrealizowana wspólnie z 7 ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W blisko 200 warsztatach edukacyjnych, które przeprowadzono w ramach programu, wzięło udział ponad 1000 uczniów klas czwartych i piątych, z których ponad 40% pochodziło z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. III edycja programu jest ponownie skierowana do uczniów szkół podstawowych, tym razem klas drugich i trzecich. Organizatorzy szacują, że w zajęciach weźmie udział około 1700 dzieci. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, koordynowana jest przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i realizowana wspólnie z ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Poznania i Białej Podlaskiej. Fundacja Carrefour na trzy edycje programu badawczo-edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” przekazała do tej pory łącznie 579 505 euro.