Jak wynika z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy 2016 prawie połowa badanych, deklarujących się jako osoby szukające pracy, odczuła w ostatnim roku ożywienie na rynku pracy. Do podejmowania nowych wyzwań zawodowych motywują przede wszystkim zarobki, możliwość zatrudnienia na wyższym stanowisku oraz szkolenia i możliwość rozwoju. Co jeszcze skłania pracowników do poszukiwania nowego zajęcia? A co jest w stanie zatrzymać ich w obecnym miejscu pracy?

Badanie Specjaliści na rynku pracy 2016 pokazuje, że największa część ankietowanych poświęca na poszukiwanie pracy od 1 do 2 godzin tygodniowo, a jedna czwarta do godziny w skali całego tygodnia. Deklaracje te znajdują odzwierciedlenie w liczbie wysyłanych dokumentów – największa część respondentów szukających pracy wysyła od 2 do 5 CV miesięcznie.

Na pierwszym miejscu wśród najtrudniejszych elementów poszukiwania pracy znalazła się trudność w znalezieniu odpowiedniej oferty, na drugim brak informacji zwrotnej po wysłaniu CV czy po rozmowie kwalifikacyjnej,
a dopiero na trzecim stres związany z rozmową kwalifikacyjną.

Finanse głównym motorem zmiany

Finanse są podstawowym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracy – zadeklarowało tak ponad 80% osób nieszukających pracy i ponad 70% osób szukających nowego zajęcia, z czego połowa pytanych przyznaje, że robi to właśnie ze względu na zbyt niskie zarobki w obecnym miejscu zatrudnienia. Jak wynika z badania, podwyżka może mieć duże znaczenie w utrzymaniu pracownika w firmie, a szczególnie, ta przyznana w skali minionego pół roku. Wśród osób nie szukających pracy, ponad jedna trzecia przyznała, że otrzymała podwyżkę w ostatnim półroczu, a wśród osób szukających pracy odsetek ten wyniósł 17%.

Rolę dobrych zarobków widać także w deklaracjach związanych ze zmianami większymi niż tylko zmiana pracy. Blisko 9 na 10 ankietowanych rozważyłoby zmianę miejsca zamieszkania dla nowej pracy, gdyby wiązało się to
z wyższym wynagrodzeniem, ten czynnik jest zdecydowanie dominujący.

Dopiero, gdy potrzeby finansowe są zaspokojone, ankietowani biorą pod uwagę atmosferę w miejscu pracy, poziom równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (tzw. work life balance) samorealizację i rozwój zawodowy.

Awans, szkolenia, a może dobra atmosfera – czym przyciągnąć lub utrzymać  pracownika?

Czynniki motywujące do zmiany pracy mogą być bardzo różne i zależą od wyznawanych przez daną osobę wartości oraz indywidualnych potrzeb. Z badania Specjaliści na rynku pracy wynika jednak, że poza lepszymi zarobkami, ważna jest możliwość zatrudnienia na wyższym stanowisku i możliwość rozwoju. Wśród szukających pracy zaledwie co dziesiąty pytany otrzymał w ostatnim roku awans – dla porównania, wśród nieszukających pracy ten wskaźnik wyniósł 25%. Tyle samo badanych poszukuje nowego pracodawcy, który zapewni i sfinansuje zewnętrzne szkolenia.

Wśród powodów poszukiwania nowego zajęcia ankietowani wymieniali także często brak docenienia w obecnej pracy (45% badanych), złą atmosferę pracy (23% badanych) oraz złe relacje z przełożonym (prawie 15% badanych). To ważny sygnał dla pracodawców, którzy powinni pochylić się nad kwestią komunikacji wewnętrznej
i employer brandingu w swoich firmach, które jak się okazuje stanowią istotny element satysfakcji pracowników.

 

Źródło: badanie Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy 2016 przeprowadzone przez Pracuj.pl

###

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl