Dobrze działająca firma wymaga dobrze działającego managera. Niezależnie od branży skuteczny manager powinien posiadać takie cechy jak:

Samodyscyplina

Manager „nie zajdzie daleko” bez samodyscypliny. Jest to podstawowa cecha, dzięki której można osiągać wyznaczone cele, zdobywać sukcesy i realizować długofalowe plany. Samodyscyplina pozwala na narzucanie sobie samodzielnych zadań i wywiązywanie się z nich nawet wbrew negatywnej presji wewnętrznej czy też negatywnej presji otoczenia.

Asertywność

Skuteczny manager powinien potrafić jasno i pewnie wyrazić swoją opinię (bez względu na to czy jest ona pozytywna cz też negatywna). Krytykując powinien podkreślić, że jego krytyka nie jest krytyką osoby lecz sposobu działania. Powinien jednocześnie dać zdecydowane wskazówki co do prawidłowego wykonywania czynności i sumiennie je egzekwować.

Poczucie własnej wartości

Skuteczny manager powinien mieć wysokie poczucie własnej wartości. Musi być pewien swoich umiejętności, nie może się wahać. Wewnętrzna spójność i postawa managera wobec świata powinna wyrażać się w jego sposobie chodzenia, ubierania a nawet i odżywiania.

Odporność na stres

Manager powinien być osobą odporną na stres, potrafiącą sobie z nim poradzić w sposób konstruktywny, a także posiadającą narzędzia i metody służące do świadomego rozładowywania stresu. Stres nie może mieć wpływu na sposób działania managera!

Zdolność zarządzania – dyrektywność

Dyrektywność oznacza zdolność do podejmowania decyzji, stawiania wymagań i sumiennego egzekwowania ich bez względu na opinię osób niezadowolonych czy też oczekujących innego sposobu lub rodzaju działań. Dyrektywność oznacza również skłonność do bycia zarządzającym a nie podwładnym.

Umiejętność skutecznego porozumiewania się

„Lubienie się” to początek umiejętności skutecznego porozumiewania się. Manager powinien wykazywać: szczere zainteresowanie rozmówcą, umiejętność koncentrowania się na rozmówcy, umiejętność porozumiewania się z każdym człowiekiem. Ważne by zachować kontakt wzrokowy z rozmówcą. Serdeczny uśmiech również jest wskazany.

Umiejętność zarządzania emocjami

Manager dzięki umiejętności zarządzania emocjami potrafi: skutecznie negocjować, przewodzić grupie ludzi pod presją czasu, podejmować ryzykowne i trudne wyzwania i podołać im w zaplanowanym czasie oraz skutecznie rozładowywać sytuacje konfliktowe. Skuteczne zarządzanie emocjami pozwala na panowanie nad nastrojami w grupie i zapanowanie nad kryzysem w firmie.

Umiejętność rozładowywania konfliktów

Umiejętność ta jest związana z budowaniem dobrej atmosfery w grupie, otwierającej przestrzeń do skutecznej współpracy nawet w sytuacji po powstaniu napięcia lub ostrego konfliktu. Umiejętność ta związana jest również z empatią i umiejętnościami negocjacyjnymi.

Umiejętność stawiania celów

Umiejętność ta jest powiązana dobrym planowaniem. Dzięki tej umiejętności można oddzielić sprawy ważne od pilnych, ustawić hierarchię celów a także przygotować grafik realizacji celów.

Umiejętność motywowania

Dzięki tej umiejętności manager może nawet w bardzo przeciętnym pracowniku wzbudzić entuzjazm i wskazać mu, w jaki sposób może ów pracownik realizować swoje cele osobiste dzięki pełnemu zaangażowaniu w realizację celów firmy.

Dobrą kondycję fizyczną

Dobra kondycja fizyczna jest potrzebna człowiekowi podejmującemu odpowiedzialne zadania. Dbałość o kondycję (uprawianie sportu, odpowiednie odżywianie) pomaga zachować sprawność psychofizyczną na wysokim poziomie a także chroni przed skutkami nadmiernego stresu.

Źródło: urzad.nf.pl oraz eioba.pl