Kodeks pracy gwarantuje nam możliwość rozwiązania umowy o pracę na dwa sposoby: za porozumieniem stron oraz za wypowiedzeniem. Zanim przestaniemy być związani z dotychczasowym pracodawcą, musimy spełnić określone wymogi formalne. Z czym wiąże się zmiana pracy?

1. Poszukiwanie pracy

Zmiana pracy w sytuacji, gdy jest się zatrudnionym to komfortowa sytuacja. Nie musimy stresować się brakiem zatrudnienia i nie jest konieczne sięganie po oszczędności. Postarajmy się odejść z pracy tak, by pozostawić dobre wspomnienia i nie spalić za sobą mostów.

2. Porozumienie z nowym pracodawcą

Nie ukrywajmy przed nowym pracodawcą, że wiąże nas umowa o pracę. Postawmy sprawę uczciwie. Często zatrudniający decydują się czekać na nowego pracownika do czasu, aż jego dotychczasowe zobowiązania wygasną. Zdarza się także, że nasz stosunek pracy ulega rozwiązaniu, gdy w nowej firmie zwalnia się etat.

3. Rozmowa z dotychczasowym szefem

Nie informujmy współpracowników o zamiarze odejścia z firmy, dopóki nie porozmawiamy z szefem. Nie dzielmy się takimi informacjami nawet w zaufaniu, ponieważ na pewno dotrą do pracodawcy, zanim zdążymy dojść do jego gabinetu. Umowę o pracę możemy rozwiązać za porozumieniem stron albo za wypowiedzeniem. Najbardziej korzystny obrót spraw to znalezienie porozumienia z pracodawcą. Umowa wygaśnie w takim terminie, jaki zostanie ustalony.  Możemy także wręczyć szefowi wypowiedzenie. Choć forma jest dowolna – ustna, mailowa itd. – najlepiej zrobić to pisemnie.

4. Dotrzymanie okresu wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, miesiąc albo 3 miesiące. W tym okresie jesteśmy zobowiązani pracować, a zatrudniający ma szansę znaleźć kogoś na nasze miejsce. Obowiązek wynika z przepisów zawartych w kodeksie pracy.

5. Aklimatyzacja w nowej firmie

Po upływie okresu wypowiedzenia możemy rozpocząć pracę w nowym miejscu, na nowych warunkach.

Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia?

Stosunek pracy można rozwiązać na trzy sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. Wypowiadając umowę, pracodawca albo pracownik wyraża wolę zerwania umowy, która po upływie określonego czasu ulegnie rozwiązaniu. Wypowiedzenie stosunku pracy jest czynnością jednostronną, dlatego pracodawca nie może zatrzymać nas w firmie wbrew naszej woli.

Czy pracownik może nie przyjąć wypowiedzenia?

Wypowiedzenie definitywne to takie, którego celem jest rozwiązanie stosunku pracy. Zatrudniający wręcza je, gdy chce się z nami rozstać. Wypowiedzenie zmieniające możemy otrzymać, gdy treść naszej umowy o pracę ulega modyfikacjom. Na przykład wtedy, kiedy pracodawca przenosi nas do innej siedziby firmy. Okres wypowiedzenia zmieniającego to czas, po którym zaczynają obowiązywać nowe warunki. Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego jest równoznaczne z utratą pracy. Możemy odwołać się do sądu pracy, jeśli propozycja pracodawcy nas nie satysfakcjonuje – nawet po jej przyjęciu.

Pracuj.pl