Mieszkańcy osiedla przy ul. Wawerskiej protestują przeciw budowie centrum handlowego Biedronka pod oknami, obawiając się szkodliwego azbestu. Prezydent miasta obiecuje pomoc i wstrzymanie inwestycji.

Mieszkańcy budynków okolic ulicy Wawerskiej i Piastowej w Otwocku są zbulwersowani sposobem prac rozbiórkowych pod inwestycję budowy nowego centrum handlowego Biedronka. Ich obawy budzi nie tylko sposób wykonania prac rozbiórkowych i brak zabezpieczenia azbestu z dachów obecnych budynków. Azbest jest uznany za bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Jest substancją rakotwórczą pierwszej kategorii, a jego odpady klasyfikuje się jako odpady niebezpieczne. W Polsce obowiązuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Obecnie w Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych.

Mieszkańcy są zaskoczeni faktem budowy tak dużego centrum handlowego Biedronka w miejsce pierwotnie obiecanego sklepu ogrodniczego …

‘’Informowano nas o budowie sklepu ogrodniczego. Tymczasem teraz, pomiędzy blokami powstaje duże centrum spożywczych sklepów Biedronka z parkingiem i miejscem dla dostaw’’– tłumaczą przedstawiciele mieszkańców ul. Wawerskiej.

Mieszkańcy zwrócili się do Prezydenta miasta Otwock, Zbigniewa Szczepaniaka o pomoc i interwencję, domagając się cofnięcia pozwolenia na budowę tak dużej inwestycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Urząd Prezydenta miasta najprawdopodobniej przychyli się do wniosku mieszkańców.

‘’Budowa tak dużego supermarketu spożywczego jak Biedronka, z miejscami postojowymi dla klientów oraz dostaw towarów, nie może powstawać bez zgody okolicznych mieszkańców i w bezpośrednim pobliżu budynków mieszkalnych’’ – podkreśla niezależny ekspert planowania przestrzennego.