Miesięcznik Forbes przyznał tytuł „Bankowca Roku 2017″ Brunonowi Bartkiewiczowi, prezesowi ING Banku Śląskiego. Bank został doceniony za szybki wzrost przy jednoczesnym zachowaniu efektywności i bezpieczeństwa.

Jak piszą autorzy rankingu: „W ING Banku Śląskim władze się zmieniają, ale jego dominacja wobec konkurencji tylko się zwiększa. Brunon Bartkiewicz jako Bankowiec Roku przede wszystkim zwiększa efektywność działania swojej firmy”.

Ocena rankingu miesięcznika „Forbes” opiera się na parametrach finansowych, obiektywnie obrazujących kondycję banków. Punkty w rankingu zostały przyznane na podstawie 14 wskaźników, w tym wskaźników efektywności, bezpieczeństwa, wzrostu oraz całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w latach 2014 – 2016. Punkty przyznawało również jury, w skład którego weszli uznani bankowcy, oraz redakcja Forbesa. W sumie ING Bank Śląski zdobył 91 na 100 punktów.

Brunon Bartkiewicz został powołany na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego w kwietniu 2016 roku.  Poprzednio pełnił tę funkcję dwukrotnie, w latach 1995 – 2000 oraz 2004 – 2009.  Prezesem ING w latach 2010 – 2016 była Małgorzata Kołakowska, która obecnie zarządza międzynarodową siecią bankowości korporacyjnej w Grupie ING.