BNP Paribas po raz trzeci znalazł się w zestawieniu Dow Jones Sustainability, elitarnego grona najbardziej odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie firm na świecie i w Europie. Uzyskując 86 na 100 punktów, BNP Paribas potwierdził swoją wiodącą pozycję w dorocznym rankingu RobecoSAM, podczas gdy średni wyniki dla sektora bankowego spadł do 58 punktów. 

2017: BNP Paribas, pierwszy francuski bank w rankingu 

BNP Paribas potwierdza swoje doskonałe wyniki i konsekwentny rozwój, uzyskując po raz kolejny wyniki powyżej 80 proc. (po raz pierwszy w 2015 roku) i plasując się w najlepszych 12 proc. sektora bankowego.

BNP Paribas znalazł się w globalnej i europejskiej kategorii rankingu Dow Jones Sustainability Index trzeci rok z rzędu. Jest pierwszym bankiem francuskim w zestawieniu oraz jednym z dziewięciu banków europejskich wybranych spośród 274 banków.

W tym roku Grupa uzyskała 100 punktów na 100 możliwych w kategoriach zarządzania ryzykiem i strategii klimatycznej, koncentrując się na transformacji energetycznej. Ponadto, Grupa zasadniczo poprawiła wyniki w obszarach poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeksu postępowania.

RobecoSAM i BNP Paribas

Szwajcarska agencja ratingowa RobecoSAM, partner S&P Dow Jones Indices, co roku ocenia 2500 największych firm z całego świata kwalifikujących się do włączenia na prestiżową listę DJSI World. Oceny opierają się na formularzach dostosowanych do konkretnych branż. Uruchomione w 1999 roku indeksy etyczne firmy Dow Jones śledzą wyniki finansowe wiodących firm nastawionych na zrównoważony rozwój w oparciu o kryteria ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Z indeksów tych korzystają inwestorzy, którzy uwzględniają powyższe aspekty w swoich strategiach inwestycyjnych.

BNP Paribas uczestniczy w ocenach RobecoSAM od 2002 roku, wypełniając formularz dotyczący swojej działalności i polityki. Formularz składa się z trzech części, które dotyczą trzech aspektów: ekonomicznego (ład korporacyjny, zarządzanie relacjami z klientami, i in.), środowiskowego (np. strategia klimatyczna, polityka i sprawozdawczość środowiskowa) oraz społecznego (bezpieczeństwo i higiena pracy, pozyskiwanie najlepszych pracowników, działalność filantropijna, i in.).

– Jesteśmy bardzo dumni ze znalezienia się w globalnym i europejskim indeksie Dow Jones Sustainability trzeci rok z rzędu. BNP Paribas ugruntował swoją wiodącą pozycję w sektorze bankowym pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu, co widać po wzroście wyniku o 27 punktów między 2002 (pierwszy udział Banku) a 2017 rokiem. Nasze wyniki to w szczególności efekt skutecznej strategii koncentrującej się na transformacji energetycznej oraz głębokim zaangażowaniu w etykę, co pokazują nasze wyniki w tych obszarach – mówi Laurence Pessez, globalna dyrektor ds. CSR w Grupie BNP Paribas.

Ratingi extra-finansowe

„Extra-finansowa” analiza polega na ocenie firm, państw i innego rodzaju emitentów instrumentów finansowych pod względem ich polityki w obszarze środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG). W oparciu o tę analizę agencja przygotowuje oceny, które umożliwiają porównywanie emitentów – niezależnie od tego, czy są spółkami notowanymi na giełdzie – pod kątem ich praktyk w obszarze ESG.

Najnowsze wyniki BNP Paribas

  • Akcje BNP Paribas są obecnie uwzględniane w Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index oraz Pax Ellevate Global Women’s Index Fund, czyli indeksach obejmujących spółki budujące organizacje zrównoważone pod względem płci i promujące kariery kobiet.
  • BNP Paribas znajduje się na 42 miejscu w rankingu 100 najbardziej odpowiedzialnych globalnych firm, opracowywanym przez kanadyjski specjalistyczny magazyn w dziedzinie zrównoważonego rozwoju Corporate Knights.
  • BNP Paribas otrzymał wyróżnienie dla najlepszego banku w dziedzinie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju w ramach nagród Investment Banking Awards 2016 przyznawanych przez magazyn The Banker. Tytuł ten przez pięć poprzednich lat przypadał Bank of America.