Głównym celem najnowszej kampanii informacyjnej BSA skierowanej m.in. do urzędów wojewódzkich i urzędów miast na terenie całej Polski jest podniesienie ich świadomości w zakresie efektywnego zarządzania oprogramowaniem oraz rekomendacja wdrożenia odpowiednich procedur w tym zakresie, a także zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko związane z coraz częstszymi przypadkami oferowania nielicencjonowanego oprogramowania w przetargach w ramach postępowań o zamówienia publiczne.

W ramach kampanii wybrane urzędy wojewódzkie, powiatowe, gmin i miast ze wszystkich 16 województw otrzymają od BSA list informujący o zagrożeniach związanych z korzystaniem z nielegalnego oprogramowania oraz rekomendujący odpowiednie działania, w tym m.in. przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji aktualnie posiadanych zasobów oprogramowania i weryfikacja poprawności ich licencjonowania.

Po zeszłorocznych kampaniach BSA skierowanych do ponad 500 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, przyszedł czas na sektor publiczny. Jest to konieczne bowiem BSA z niepokojem odnotowuje, że oferowanie w ramach przetargów nielegalnych produktów nie należy do rzadkości. Tymczasem, korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania oznacza nie tylko ryzyko utraty bezpieczeństwa IT, ale też ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej. W przypadku instytucji państwowych zachodzi także ryzyko nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej oraz wspierania niezgodnej z prawem działalności. Poprzez najnowszą kampanię BSA stara się pomóc instytucjom unikać takich sytuacji lub maksymalnie ograniczyć podobne ryzyko – powiedział Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA | The Software Alliance w Polsce.

W ramach kampanii, instytucje otrzymają także poradnik BSA określający cztery zasadnicze etapy wdrażania procesów efektywnego zarządzania oprogramowaniem (SAM, Software Asset Management) według wymagań obowiązującej normy ISO/IEC 19770-1, a także rekomendację ukończenia szkolenia SAM Advantage, pomocnego w kontekście podniesienia bezpieczeństwa IT organizacji, usprawnienia zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem prawnym oraz znacznego zredukowania kosztów eksploatacji oprogramowania.

Zarówno instytucjom publicznym, jak i przedsiębiorstwom prywatnym, BSA rekomenduje także zapoznanie się z poradnikiem BSA „Zarządzanie oprogramowaniem – to da się zrobić”, dostępnym do nieodpłatnego pobrania ze strony www.sam-advantage.pl