Według raportu EY Academy of Business „Cała prawda o szkoleniach” 90% badanych uważa, że szkolenia są elementem wyróżnienia pracodawcy na rynku. O doborze szkoleń w organizacjach najczęściej decydują kierownicy działów biznesowych oraz HR. Firmy korzystają głównie z tradycyjnych form poszerzania wiedzy, natomiast e-learning najlepsze ma jeszcze przed sobą.  

Szkolenie czyni mistrza  

Umiejętność uczenia się przez całe życie staje się ważniejsza niż typowa edukacja. Przedsiębiorstwa chcą zatrudniać pracowników otwartych na wiedzę, nowe rozwiązania i innowacyjne techniki. Tymczasem według danych Eurostatu, tylko 3,7% dorosłych Polaków korzysta ze szkoleń. To znacznie poniżej średniej europejskiej, która wynosi 10,8%. Badanie EY Academy of Business potwierdza, że szkolenia są istotne z punktu widzenia pracowników, a pracodawcom mogą posłużyć o przyciągnięcia najlepszych kadr.
Biznes czy HR?   

 

Według badania „Cała prawda o szkoleniach”, najbardziej zainteresowane rozwojem konkretnych kompetencji w firmach są poszczególne działy biznesowe. Według 36% badanych, to właśnie one najczęściej podejmują ostateczną decyzję dotyczącą szkoleń dla pracowników, ponieważ najlepiej zdają sobie sprawę z potrzeb swoich zespołów.

 

Działy

 

HR/szkoleń decydują w 30% przypadków. Według badania EY Academy of Business, w co piątej firmie (19%) ostateczna decyzja należy do właściciela lub zarządu, a w 14% przedsiębiorstw podejmuje ją sam zainteresowany, czyli pracownik. – W dobie nasilającej się walki o pracownika wyróżnikiem pracodawcy na rynku są coraz częściej szkolenia. Z jednej strony pomagają one zatrzymać i rozwijać już zatrudnionych, z drugiej pozwalają wzmocnić atrakcyjność oferty dla nowych pracowników  – mówi Magdalena Oleksiuk, FCCA, Dyrektor, EY Academy of Business.
Szkolenia dla managera

 

Firmy coraz częściej poszukują bardziej wyspecjalizowanych szkoleń, kierowanych do konkretnych działów. Jak wskazało 2/3 badanych, menedżerowie są tą grupą zawodową, dla której najczęściej organizuje się szkolenia. Są to przede wszystkim zajęcia z zakresu umiejętności zarządczych i miękkich. Na drugim miejscu znaleźli się handlowcy, których wskazało 44% badanych, a na trzecim technicy i informatycy.  – Na wyższych stanowiskach istnieje ogromna potrzeba ciągłego dokształcania się, szczególnie w zakresie kompetencji menedżerskich i umiejętności miękkich. Natomiast z naszego badania wynika, że członkowie zarządów firm są grupą, która stosunkowo rzadko uczestniczy w szkoleniach. To, co stoi na przeszkodzie w poszerzaniu wiedzy, to przede wszystkim napięte grafiki, które uniemożliwiają tym osobom udział w dłuższych programach szkoleniowych  – mówi Michał Chlebowski, Menedżer ds. rozwoju biznesu, EY Academy of Business.
Tak się szkolimy  

 

Firmy najczęściej szkolą pracowników we własnym zakresie z umiejętności niezbędnych na danym stanowisku (66%). Natomiast w przypadku tzw. szkoleń wspomagających obejmujących, np. finanse,zarządzanie projektami czy pracy zespołowej, korzystają częściej z zewnętrznych firm szkoleniowych. Stałą współpracę z takimi firmami deklaruje blisko połowa badanych.   Pracownicy bardziej cenią tradycyjne metody szkoleniowe – tak twierdzi 86% badanych. Jednocześnie aż 88% uważa, że e-learning to sposób na naukę w przyszłości. Ta metoda bardzo ewoluuje w ostatnim czasie. Coraz częściej w programach nauczania wykorzystywane są tutaj, np.rozwiązania z zakresu wirtualnej rzeczywistości.
EY Academy of Business

 

EY Academy of Business jest częścią międzynarodowej firmy doradczej EY. Na polskim rynku działa od 1993 roku. Firma przygotowuje i realizuje szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania strategicznego, sprawozdawczości finansowej, aż po zarządzanie projektowe. W ofercie ma wieloetapowe, autorskie programy szkoleniowe oraz krótkie i praktyczne szkolenia uzupełniające wiedzę z konkretnej dziedziny.  EY Academy of Business specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących do zdobycia rozpoznawalnych na całym świecie kwalifikacji zawodowych, takich jak: ACCA, CIA, CFA ® , PMP ® , ACP ® .  Wykładowcy EY Academy of Business mają zarówno doświadczenie akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie. Firma prowadzi szkolenia dla osób indywidualnych, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych.