Cyfryzacja, klientocentryzm, innowacyjność w obszarze produktowym oraz multikanałowa dystrybucja ubezpieczeń to kluczowe elementy strategii Allianz Polska na kolejne lata. Dzięki niej Towarzystwo chce w ciągu kilku lat podwoić swój zysk operacyjny. Firma, która obchodzi w tym roku 20-lecie działalności w Polsce, zamierza rozwijać się stabilnie, utrzymując bardzo dobrą rentowność. Długoterminową ambicją Allianz jest pozyskanie dwucyfrowego udziału w rynku poprzez wzrost organiczny oraz przejęcia.

W swojej strategii Allianz zakłada, że w ciągu kilku lat firma podwoi zysk operacyjny. Plany zakładają również, że do tego czasu stabilny wzrost organiczny pozwoli ubezpieczycielowi na zwiększenie udziałów w rynku. Długoterminową ambicją Allianz jest pozyskanie dwucyfrowego udziału w rynku. Środkiem do osiągnięcia takiego wyniku, a jednocześnie jednym z filarów strategii Allianz jest wykorzystanie efektu skali. Towarzystwo należy do globalnej Grupy Allianz, która jest jednym z czołowych podmiotów na świecie oferujących usługi finansowe, prowadząc działalność w ponad 70 krajach.

Ambicją Allianz Polska jest znalezienie się w czołówce firm ubezpieczeniowych w Polsce. „Aspirujemy do grona trzech najczęściej wybieranych przez Polaków towarzystw ubezpieczeniowych. Taką dynamikę rozwoju chcemy osiągnąć, realizując naszą nową strategię, która koncentruje się m.in. na cyfryzacji biznesu. Wprowadzamy wiele nowych rozwiązań technologicznych, zarówno pod kątem operacyjnym, jak również w zakresie dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeń, dążąc do uzyskania pozycji lidera” – mówi Veit Stutz, prezes Allianz Polska. „Stawiamy również na uniwersalną i kompleksową ofertę ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i korporacyjnych oraz jej wielokanałową dystrybucję, w tym silną pozycję w kanale agencyjnym – chcemy być tam, gdzie jest nasz klient. Równolegle dążymy do tego, aby Allianz był postrzegany jako synonim wzorowego customer service, dlatego już teraz skutecznie zarządzamy doświadczeniami naszych klientów, stale udoskonalamy procesy obsługowe i ścieżkę likwidacji szkód. Zależy nam, aby Allianz był uznawany za markę godną zaufania” – dodaje Stutz.

Allianz, który konsekwentnie koncentruje się na utrzymywaniu rentowności biznesu, zamknął 2016 rok z wynikiem finansowym netto 117 mln zł. Wynik finansowy brutto wyniósł 144 mln zł. Zysk operacyjny na koniec roku wyniósł 193 mln zł, co stanowi aż 77 proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku i jest najlepszym wynikiem w całej 20-letniej historii Towarzystwa. W 2016 roku Allianz Polska zebrał 2,4 mld zł składki przypisanej brutto, z czego aż 42 proc. pochodziło z sieci własnej będącej kluczowym kanałem dystrybucji i liczącej blisko 2,6 tys. agentów. Ubezpieczyciel cieszy się również silną pozycją wśród dealerów samochodowych, pozyskując 26 proc. składki z tego kanału sprzedaży. Udział towarzystwa w rynku to 5,5 proc. w przypadku ubezpieczeń majątkowych i 2,5 proc. w ubezpieczeniach życiowych. Łącznie Allianz Polska posiada udziały w rynku na poziomie 4,2 proc. W swoim portfelu Allianz ma ponad 1,4 mln klientów, ale dzięki silnej koncentracji na digitalizacji firma dociera do ponad 8 milionów klientów przez kanały społecznościowe.

„W pełni wykorzystujemy efekt synergii i czerpiemy z wiodących doświadczeń Allianz globalnie, np. Allianz1 zaadaptowaliśmy z rynku włoskiego. Sami również jesteśmy autorami innowacyjnych rozwiązań. Przykładem takiej innowacji jest sprzedaż przez Messenger Bot, który jest unikalną technologią w branży ubezpieczeniowej” – podkreśla Grzegorz Kulik, członek zarządu Allianz Polska odpowiedzialny za ofertę produktową. Allianz jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce rozpoczął oferowanie polis za pomocą mediów społecznościowych. Po uruchomieniu sprzedaży polis turystycznych na Facebooku, Towarzystwo zdecydowało się na rozszerzenie usługi, wprowadzając innowacyjnego i autorskiego bota, który za pośrednictwem czatu Messenger, pozwoli kierowcom na szybki zakup polisy komunikacyjnej (OC i AC).

Obecność w mediach społecznościowych Towarzystwo opiera również na obsłudze klienta i wsparciu sieci sprzedaży. Jako jedyna firma ubezpieczeniowa na polskim rynku za pomocą Facebooka Allianz wspiera swoich agentów wyłącznych, angażując ich w spójne działania na ponad 250 lokalnych profilach. U podłoża takich działań leży przekonanie ubezpieczyciela, że postępująca cyfryzacja jest nieunikniona dla każdego elementu organizacji, w tym także otoczenia biznesowego. „Allianz chce oferować agentom narzędzia, które ułatwią im komunikację na linii ubezpieczyciel-agent i agent-klient. Ponadto dostarczane rozwiązania powinny usprawnić obsługę klienta, tak by m.in. umożliwiać szybkie i bezpośrednie zgłoszenie szkody i obsługi roszczeń klienta poprzez dedykowaną aplikację” – mówi Krzysztof Szypuła, członek zarządu Allianz Polska odpowiedzialny za sprzedaż. Allianz zamierza wprowadzić aplikację do zgłaszania szkód komunikacyjnych, która pozwoli klientom otrzymać decyzję w ciągu 3h, a odszkodowanie w ciągu 24h. Takie podejście Allianz jest odpowiedzią Towarzystwa na zmiany w profilu klienta, który coraz częściej biegle korzysta z Internetu. „Analizując doświadczenia naszych klientów widzimy, że przed branżą ubezpieczeniową stoi wyzwanie, aby dopasować sposób funkcjonowania ubezpieczycieli do oczekiwań klientów, zarówno w aspekcie produktowym, jak również w sposobie dystrybucji oraz obsługi. Jest to jeden z obszarów, w którym już następują zmiany i który będzie wpływał na model sprzedaży. Postępująca cyfryzacja nie powinna zmniejszyć lub istotnie zmienić roli agenta w procesie sprzedaży. Tradycyjne kanały sprzedaży nadal będą stanowiły główne źródło pozyskiwania klientów, jednak agent w większym stopniu będzie funkcjonował w świecie cyfrowym, również w zakresie budowania relacji z klientem i jego obsługi” – wyjaśnia Krzysztof Szypuła.

Równolegle z postępującą cyfryzacją Allianz zamierza stale rozwijać sieć swoich placówek. Obecnie na terenie całego kraju jest ich 190. Do końca roku zamierza otworzyć 15 nowych, a plany na kolejne lata zakładają dalszą rozbudowę sieci.

Cyfryzacja jest jednym z głównych elementów strategii Allianz w odniesieniu nie tylko do Polski, ale całej Grupy. W bieżącej działalności Allianz Polska będzie koncentrowało się na dostosowaniu obecnego modelu biznesowego do przyjętych założeń, a także ciągle poszukiwało nowych możliwości, czego przykładem jest nawiązanie strategicznej współpracy ze spółką fin-techową Simplesurance (Klikochron), która pozwala kupić ubezpieczenie w bardzo łatwy sposób. Jak podkreślają przedstawiciele ubezpieczyciela, wszystkie podejmowane przez Towarzystwo inicjatywy cyfrowe są efektem analizy oczekiwań klientów i ich tzw. „customer journey”. Allianz stawia w tym aspekcie na nowy sposób obsługi roszczeń, bycie „paperless” czy nowe modele biznesowe.