Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2017 r. wyniosła 4 941,5 mln zł (wobec 4 901,8 mln zł na koniec czerwca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2017 r. składało się 4 031,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 372,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 117,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto na k. 2016 r.
(mln zł)

Aktywa netto na k. VII 2017 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu

w I-VII 2017 r.

Na hossę:

 

 

 
QUERCUS lev

150,6

196,3

47,88%

QUERCUS Turcja

52,5

57,6

24,42%

QUERCUS Agresywny

564,2

533,3

12,39%

QUERCUS Global Growth

8,3

3,01%

QUERCUS Rosja

46,0

39,3

-9,23%

Na różne warunki rynkowe:  

 

 

Acer Aggressive FIZ*

46,6

58,5

12,99%

QUERCUS Gold

61,1

80,8

8,13%

QUERCUS Selektywny

471,6

555,3

6,79%

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*

189,8

194,0

5,31%

QUERCUS Multistrategy FIZ

288,4

372,6

2,84%

Private Equity Multifund FIZ**

12,9

18,1

2,22%

QUERCUS Absolute Return FIZ*

138,6

150,0

1,49%

QUERCUS Stabilny

186,8

200,4

0,18%

Na bessę:  

 

 

QUERCUS Ochrony Kapitału

1 945,3

2 335,0

1,39%

QUERCUS short

18,0

24,8

-21,49%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 10.07.2017 r.

W lipcu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynku amerykańskim i rynkach wschodzących. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. DAX natomiast skorygował się, na co wpływ miało znaczące umocnienie euro do dolara. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,3%, a DAX 5,6%.

Ceny surowców odbiły się. Po siedmiu miesiącach br. ropa skorygowała się o ok. 7%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.

Na GPW koniunktura w lipcu była dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie 21,0%. Złoty osłabił się do 4,26 do euro i zyskał do dolara (3,60). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +47,9%, QUERCUS Turcja +24,4% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,8%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,8%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lipcu wyniosły 41 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.

W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

* * *

Quercus TFI S.A. to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych Inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Pod koniec marca 2008 roku zaoferowane zostały 4 pierwsze subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO. W kwietniu 2009 roku najbardziej zamożnym Inwestorom zaproponowano usługę zarządzania aktywami (asset management). W kwietniu 2010 roku uruchomiono fundusz zamknięty QUERCUS Absolute Return FIZ, w maju 2010 roku 3 kolejne unikalne subfundusze wchodzące w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO, a w listopadzie 2010 roku kolejny fundusz zamknięty – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W maju 2012 r. uruchomiono subfundusze surowcowe o strategiach lev/short, a w październiku 2013 r. subfundusz QUERCUS Stabilny, wchodzący w skład QUERCUS Parasolowy SFIO.

Fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ uruchomiono w listopadzie 2015 r.

Najnowszy subfundusz QUERCUS Global Growth uruchomiono w maju 2017 r.

Na koniec 2016 r. aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wynosiły 4,3 mld zł.

Od 11 września 2008 r. akcje Quercus TFI S.A. były notowane na rynku NewConnect, a od 30 marca 2011 r. są notowane na rynku głównym GPW w Warszawie. Cena akcji na k. lipca 2017 r. wyniosła 5,57 zł, a kapitalizacja rynkowa Quercus TFI S.A. 319 mln zł.