Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła 4 992,9 mln zł (wobec 4 941,5 mln zł na koniec lipca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2017 r. składało się 4 076,5 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 192,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 385,7 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 112,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Subfundusz / fundusz Aktywa netto na k. 2016 r.
(mln zł)
Aktywa netto na k. VIII 2017 r.
(mln zł)
Stopa zwrotu

w I-VIII 2017 r.

Na hossę:      
QUERCUS lev 150,6 217,7 62,94%
QUERCUS Turcja 52,5 55,5 27,17%
QUERCUS Agresywny 564,2 523,9 14,24%
QUERCUS Global Growth 13,4 3,73%
QUERCUS Rosja 46,0 41,0 -3,11%
Na różne warunki rynkowe:      
Acer Aggressive FIZ** 46,6 58,5 12,99%
QUERCUS Gold 61,1 75,0 12,16%
QUERCUS Selektywny 471,6 555,8 7,15%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 189,8 192,4 3,81%
Private Equity Multifund FIZ* 12,9 22,8 3,48%
QUERCUS Multistrategy FIZ 288,4 385,7 3,28%
QUERCUS Stabilny 186,8 187,5 -1,48%
QUERCUS Absolute Return FIZ 138,6 144,2 -2,40%
Na bessę:      
QUERCUS Ochrony Kapitału 1 945,3 2 382,5 1,57%
QUERCUS short 18,0 24,1 -25,90%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 23.08.2017 r.

**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.

 

W sierpniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach wschodzących. Nieco słabiej kształtowały się notowania na rynku amerykańskim i niemieckim. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,4%, a DAX 5,0%.

Ceny surowców wahały się istotnie. Ropa potaniała i po ośmiu miesiącach br. jej cena spadła o 13%. Złoto podrożało do nowego tegorocznego szczytu i zyskało już 15% od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie lekko rosły.

Na GPW koniunktura w sierpniu była bardzo dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie aż 25,5%. Złoty wahał się i ostatecznie kurs kształtował się na poziomie  4,25 do euro i 3,58 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,3%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,6%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +62,9%, QUERCUS Turcja +27,2% i flagowy QUERCUS Agresywny +14,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,2% i QUERCUS Multistrategy FIZ +3,3%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w sierpniu wyniosły 25 mln zł. Zainteresowaniem cieszył się QUERCUS Ochrony Kapitału.

W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już 8,5-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.