Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – ABSL – został partnerem nowego kierunku studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – „Nowoczesne usługi biznesowe”. To program rozwoju zawodowego, który uwzględnia specyfikę pracy w centrach usług wspólnych (SSC), centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych (R&D). 

Nowy kierunek studiów przeznaczony jest dla osób, które chcą rozwijać karierę w międzynarodowym środowisku, pracują lub zamierzają podjąć pracę w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, albo po prostu chcą pogłębić wiedzę na temat centrów SSC, BPO czy R&D. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesowych – przedstawicieli ABSL i firm członkowskich tej organizacji, a także najlepszych wykładowców SGH.

Program zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia jak optymalizacja procesów biznesowych, automatyzacja i robotyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, kierowanie zespołem w centrach SSC, BPO i R&D, zarządzanie projektami w wielokulturowym środowisku, efektywna komunikacja w pracy wirtualnej, budowanie relacji z partnerami biznesowymi czy innowacyjność w miejscu pracy.

Oprócz wykładów, studenci nowego kierunku będą uczestniczyć w wielu warsztatach. – Stawiamy na przekazywanie naszym studentom praktycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki wsparciu merytorycznemu ekspertów ABSL, program studiów „Nowoczesne usługi biznesowe” został przygotowany tak, aby uczestnicy zdobywali kompetencje, które będą mogli wykorzystać bezpośrednio w swojej pracy – podkreśla dr Radosław Malik z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH.

– Wsparcie nowego kierunku studiów to odpowiedź na dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce. Według naszego najnowszego raportu, w pierwszym kwartale 2018 roku pracowało w nim 279 tys. osób, aż o 30 proc. więcej niż jeszcze dwa lata temu, mówi Agnieszka Orłowska, wiceprezes ABSL. – Aby w Polsce mogły powstawać kolejne centra, a istniejące rozszerzać swoją działalność, niezbędni są eksperci o wysokich kompetencjach. Właśnie dlatego angażujemy się w inicjatywy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także zwiększanie tzw. puli talentów – specjalistów mogących podjąć pracę w naszym sektorze. Co istotne, nowy kierunek studiów kładzie duży nacisk na kompetencje miękkie, takie jak umiejętności komunikacji, budowania relacji czy innowacyjność, które są niezwykle istotne w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, podkreśla Agnieszka Orłowska.

Pierwszy semestr „Nowoczesnych usług biznesowych” ruszy 1 października tego roku. Obecnie trwa rekrutacja. Studia trwają jeden rok. Szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Głównej Handlowej.