Wyjazd w delegację to służbowy obowiązek pracownika. Prawo odmowy przysługuje kobietom w ciąży oraz osobom opiekującym się dzieckiem do lat 4. Podróże służbowe mają swoje dobre strony. Możemy poznawać specyfikę pracy w innych częściach kraju, kontynentu lub świata, a w czasie wolnym zwiedzać ciekawe miejsca. To szansa na większe zarobki, szlifowanie umiejętności językowych i poszerzenie sieci kontaktów.

Konieczność odbywania wyjazdów wydaje się niektórym pracownikom uciążliwa. Inni czują się znakomicie, mogąc realizować zadania zawodowe w trakcie delegacji. Warto wybierać oferty pracy, kierując się swoimi preferencjami. Co zyskujemy, jeśli nasza profesja jest związana z wyjazdami służbowymi?

  • Brak monotonii

Zmiana środowiska pracy pozwala odpocząć od codziennej rutyny i sprawia, że po zakończeniu delegacji możemy powrócić z nowymi pomysłami i energią. Dla niektórych pracowników systematyczne wyjazdy stanowią interesujące urozmaicenie.

  • Różnorodne doświadczenia zawodowe

Podróżując po Polsce, Europie lub świecie poznajemy specyfikę pracy w innych miastach, regionach i krajach. Mamy okazję obserwować nowatorskie rozwiązania i przejmować te najefektywniejsze.

  • Możliwość zwiedzania ciekawych miejsc

Wykonywanie obowiązków służbowych w czasie delegacji nie trwa przez całą dobę. Czas wolny możemy przeznaczać na odkrywanie nowych miejsc. Dużą zaletę stanowi możliwość łączenia pracy i pasji podróżniczej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

  • Zawieranie nowych znajomości

W trakcie delegacji możemy poznawać zdolnych, doświadczonych ludzi działających w naszej branży. Poszerzanie sieci kontaktów zawodowych umożliwia naukę i jest źródłem inspiracji.

  • Dodatkowy zarobek

Obowiązkiem pracodawcy jest pokrycie lub zwrot kosztów podróży służbowej. Minimalne stawki wynikają z tzw. rozporządzenia delegacyjnego. Pracodawca może ustalić wyższe rekompensaty, dodatkowo wynagradzając nam konieczność zmiany planów. Po spełnieniu określonych warunków, możemy otrzymać również dodatek za rozłąkę.

  • Dowolny sposób spędzania czasu w trakcie dojazdu

Kilkugodzinna podróż to doskonała okazja do lektury lub snu. Nawet jeśli w tym czasie prowadzimy samochód, możemy umilać sobie czas, słuchając audiobooków lub ulubionej muzyki.

Co przysługuje w związku z podróżą służbową?

Pracownik – udający się w delegację – otrzymuje ryczałt, dietę i/lub zwrot kosztów podróży po dokonaniu rozliczenia. Przepisy dotyczące podróży służbowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.