Prośba o podwyżkę, zmiana pracy czy znalezienie dodatkowego zatrudnienia – istnieje kilka sposobów na poprawienie stanu domowego budżetu. Każdy z nich wymaga wysiłku i gotowości do zmian.  

Chcąc zarabiać więcej, musimy przejąć inicjatywę i zapracować na finansowy sukces. Jak tego dokonać? Przedstawiamy przykładowe propozycje.

1. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji

Rynek pracy oczekuje gotowości do nauki, elastyczności, otwartości na zmiany. Najlepiej radzą sobie na nim pracownicy, którzy mają ambicje i pasje. Łatwiej nam zadbać o podwyższenie dochodów i wyznaczać sobie nowe cele, jeśli dbamy o własny rozwój i wiemy, co jest dla nas ważne. Bycie mistrzem w swojej dziedzinie pozwala osiągać wysoki poziom satysfakcji z pracy i atrakcyjne dochody. Dodatkowe studia i kursy, nauka u boku specjalistów – zgłębianie wiedzy fachowej to szansa na poprawienie warunków materialnych.

2. Osiąganie doskonałych wyników

Szanse na wyższe zarobki mają także ludzie, którzy wkładają wiele wysiłku w swoją pracę, dzięki czemu wyróżniają się na tle innych pracowników. W związku z tym, że osiągają sukcesy, mogą nie tylko otrzymywać premie, nagrody i podwyżki, ale również obejmować coraz ważniejsze stanowiska. Awans to także szansa na zwiększenie swoich dochodów.

3. Zmiana pracy

Znalezienie atrakcyjniejszej oferty pracy to kolejna możliwość uzyskania wyższych zarobków. Według danych GUS, wysokość średniej krajowej jest zróżnicowana w poszczególnych województwach. Najwięcej zarabia się na Mazowszu. Na płace nie można narzekać również na Pomorzu, w Małopolsce i na Śląsku.

4. Znalezienie dodatkowego zatrudnienia

Jedną z możliwości, z jakich warto skorzystać w celu podwyższenia dochodów, jest podjęcie pracy dodatkowej. Wiele ofert wiąże się z elastycznym czasem pracy lub z wykonywaniem obowiązków zdalnie. Warto przeglądać ogłoszenia i być na bieżąco z rynkiem pracy.

5. Wynagrodzenie za wyniki, nie za czas

Wysokość pensji zależy także od systemu wynagradzania. Najczęściej występuje system czasowy. Praca na akord pozwala na uzyskanie wyższych dochodów, jeśli wykonujemy swoje obowiązki szybko. Zrealizowanie lub przekroczenie norm wpływa na wysokość kwoty, jaką otrzymujemy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

6. Tworzenie własnego biznesu „po godzinach”

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie jest przeszkodą w rozwijaniu własnej firmy, o ile nie koliduje z naszymi obowiązkami. Wyjątek stanowią sytuacje, w których pracownik zobowiązał się nie prowadzić działalności konkurencyjnej w ustalonym zakresie. W innych sytuacjach możemy tworzyć swój biznes, zyskując w ten sposób dodatkowe środki.

Roczny dochód brutto

Dochód brutto to pensja, jaką otrzymujemy po zakończeniu miesiąca oraz zaliczka na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Od naszego wynagrodzenia brutto pracodawca odlicza składkę na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%) i zdrowotne (9%).

źródło – pracuj.pl