Piotr Sieluk został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu ATM S.A., lidera kolokacji, hostingu i szerokopasmowej transmisji danych, spółki notowanej na GPW, znajdującej się w portfelu funduszu MCI.EuroVentures.

Piotr Sieluk zastąpi na tym stanowisku Sylwestra Biernackiego, który był prezesem zarządu od maja 2016 roku.

– Po roku naszej obecności w akcjonariacie ATM S.A. zakończyliśmy pewny etap organizacyjnych i strategicznych zmian w spółce. Z punktu widzenia głównego inwestora, dokonaliśmy też przeglądu zamierzonych celów – powiedział Maciej Kowalski, Partner Funduszu MCI.Euroventures oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. – Mając na uwadze dobro wszystkich inwestorów, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w kadrze managerskiej. Mam przekonanie, że sprowadzenie do spółki Piotra Sieluka spotęguje jej wzrost i pozwoli dalej rozwijać się zgodnie z przyjętymi przez nasz Fundusz założeniami – dodał Kowalski.

Na stanowisko prezesa zarządu został oddelegowany Piotr Sieluk, manager z 20-letnim stażem, od ponad 10 lat związany z branżą telekomunikacyjną.

– Spółkę ATM postrzegam jako lidera polskiego rynku centrum danych, posiadającą bardzo mocne fundamenty biznesowe oraz znakomity i oddany zespół pracowników. Bardzo się cieszę z możliwości dołączenia do ATM i skoncentrowania się wraz zespołem na świadczeniu naszym obecnym oraz przyszłym klientom usług o najwyższych standardach jakości – powiedział Piotr Sieluk.

Zmiany w zarządzie spółki wchodzą w życie z dniem 31 maja 2017 roku.

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.