15 października 2018 r. Great Place to Work® ogłosił tegoroczną listę 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy w skali całego świata. Dla laureatów tego rankingu to ogromny sukces i powód do dumy. Aby znaleźć się wśród 25 najlepszych międzynarodowych organizacji, liderzy wspaniałych miejsc pracy musieli pokonać ponad 7 tysięcy firm, które uczestniczyły w tegorocznej edycji konkursu.

Na pierwszym miejscu w gronie najlepszych z najlepszych uplasowała się, podobnie jak w roku poprzednim, firma informatyczna Salesforce. Drugie miejsce należy do Hilton Worldwide, a trzecie do firmy produkcyjnej Mars Inc. W ujęciu branżowym firmy z sektora IT (32%) i firmy produkcyjne (20%) nadal są najliczniej reprezentowanymi branżami. Kolejnymi sektorami pod względem wielkości udziału w TOP 25 są: usługi finansowe i ubezpieczenia (16%) oraz usługi profesjonalne, hotele i restauracje, ochrona zdrowia (po 8%).

Laureatom konkursu udało się stworzyć silną i uniwersalną kulturę organizacyjną, która przynosi korzyści wszystkim – ponad podziałami geograficznymi, kulturowymi i demograficznymi. „Gratuluję wszystkim laureatom Listy Najlepszych Miejsc Pracy na świecie. To ogromne wyzwanie zbudować w firmie kulturę wysokiego zaufania, którą doceniają pracownicy w różnych krajach na całym świecie. Te firmy mają wyjątkowych liderów, którzy to wyzwanie podjęli, pokazując milionom firm na świecie, że można i że warto stworzyć wspaniałe miejsce pracy dla wszystkich” – powiedział Michael C. Bush, CEO Great Place to Work®.

W podziale na kraje niezmiennie najliczniejszą reprezentację firm na Liście ma Wielka Brytania (20 spółek). Na dalszych pozycjach uplasowały się: Indie (18), USA i Meksyk (po 14) oraz Brazylia i Kanada (po 12 firm). Polska zachowuje od kilku lat stabilną pozycję w połowie stawki. W tym roku Polska jest na światowej liście reprezentowana przez 6 spółek: Cisco Poland, Mercedes-Benz Bank, Cadence Design Systems, EY oraz 3M Poland i 3M Service Center EMEA.

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie zostało wyłonionych spośród ponad 7 tysięcy firm – laureatów konkursu Great Place to Work® w 58 krajach, w których działa Instytut. Kryteriów, jakie trzeba spełnić, aby znaleźć się wśród najlepszych międzynarodowych firm na świecie, jest kilka. Firma musi być laureatem co najmniej 5 krajowych list Najlepszych Miejsc Pracy i zatrudniać co najmniej 5 tysięcy pracowników na całym świecie, przy czym 40% z nich powinno pracować poza krajem, w którym znajduje się siedziba główna firmy. Dodatkowe punkty przyznawane są za liczbę krajów, w których została przeprowadzona ankieta pracownicza oraz za liczbę pracowników (w stosunku do całego zatrudnienia w danej organizacji), którzy wzięli udział w badaniu.

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie

  Firma Branża
1 Salesforce Technologie Informatyczne
2 Hilton Worldwide Hotele i restauracje
3 Mars Inc Wytwarzanie i produkcja
4 Intuit Inc Technologie informatyczne
5 The Adecco Group Usługi profesjonalne
6 DHL Transport
7 Mercado Libre Technologie informatyczne
8 Cisco Technologie informatyczne
9 Daimler Financial Services Usługi finansowe i ubezpieczenia
10 SAS Institute Inc Technologie informatyczne
11 National Instruments Corporation Wytwarzanie i produkcja
12 Stryker Ochrona zdrowia
13 SAP SE Technologie informatyczne
14 Hyatt Hotels Corporation Hotele i restauracje
15 Cadence Design Systems Inc Technologie informatyczne
16 Abbvie Biotechnologia i farmaceutyki
17 American Express Usługi finansowe i ubezpieczenia
18 S.C. Johnson Wytwarzanie i produkcja
19 EY Usługi profesjonalne
20 Admiral Group plc Usługi finansowe i ubezpieczenia
21 3M Wytwarzanie i produkcja
22 Belcorp Ochrona zdrowia
23 Adobe Systems Incorporated Technologie informatyczne
24 Natura Wytwarzanie i produkcja
25 Scotiabank Usługi finansowe i ubezpieczenia