Oczekujemy wynagrodzenia co najmniej 10 tys. zł brutto miesięcznie. Ważne są dla nas także dobre relacje z szefem, jasno określone zadania i możliwości rozwoju zawodowego. To tylko kilka wniosków z badania zrealizowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na zlecenie Grupy GPEC.

Co w największym stopniu motywuje pracowników do pracy? Jak się okazuje najbardziej cenione  są dobre relacje z przełożonym – wskazało na nie aż 93,2% badanych. Równie istotne są także: możliwość podnoszenia kwalifikacji (87,6%), wysokie zarobki i możliwość dodatkowego wynagrodzenia (obie odpowiedzi po 86,3%) oraz stabilność zatrudnienia (86%).

Za najmniej motywujące do pracy czynniki pracownicy uznają dysponowanie własnościami firmy, takimi jak komputer, czy telefon (50,8%), możliwość pracy zdalnej, czyli home office (46,3%), zgodność pracy z wykształceniem (45,3%) oraz renomę firmy (30%).

Dane potwierdzają aktualne trendy. Na rynku pracownika, przy coraz większych możliwościach znalezienia zatrudniania, oczekujemy od miejsca pracy dobrej atmosfery i długoterminowych możliwości rozwoju. Brak zainteresowania renomą firmy świetnie natomiast obrazuje zmianę pokoleniową, czyli pojawienie się na rynku generacji Y, która przywiązuje do takich elementów mniejszą wagę.

– Wyniki nie dziwią. Aktualnie pracownicy stawiają przede wszystkim na dobrą atmosferę w pracy, za co w dużym stopniu odpowiada bezpośredni przełożony. Cenią sobie także możliwości rozwoju, dlatego stawiamy na to duży nacisk. Prowadzimy kilka programów rozwoju talentów, proponujemy różne ścieżki rozwoju oraz intensywnie szkolimy. W samym 2016 r. na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczyliśmy ponad 300 godzin szkoleniowych –  mówi Marek Mikucki, kierownik działu personalnego z Grupy GPEC.

Wymarzone miejsce pracy

Ankietowanych zapytano o to, jakie powinno być wymarzone miejsce pracy. Badani byli jednomyślni. Najbardziej pożądane cechy to jasno określone oczekiwania i wymagania, dostępność materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania pracy oraz tzw. podmiotowość pracy, czyli oczekiwanie, że przełożony powinien widzieć w każdym nie tylko pracownika, ale też człowieka. Co ciekawe,  najmniejszą wagę badani przywiązują do misji organizacji i poczucia, że ich praca jest ważna.

W badaniu przyjrzano się również oczekiwaniom płacowym. Przeszło połowa ankietowanych osób pragnie zarabiać miesięcznie do 10 tys. zł brutto i więcej. Z czego 31 proc. uczestników badania oczekuje płacy do 10 tys. zł, a 21 proc. powyżej tej kwoty. Co piąty oczekuje płacy w wysokości do 5 tys. tys. zł.

Wymarzony pracodawca to ten, który jasno określa wymagania i zadania oraz daje narzędzia do wykonania pracy. Współczesny pracownik może być efektywnie motywowany finansowo poprzez wynagrodzenie – dużą wagę przywiązuje do wysokich zarobków i możliwości dodatkowego wynagrodzenia. Ważne jest także inwestowanie w jego rozwój oraz rozwijanie kompetencji – komentuje prof. UG dr hab. Anna Maria Zawadzka, która kierowała zespołem opracowującym badanie.

Na pierwszym miejscu rodzina

W badaniu zapytano także o to, co jest ważne w życiu. Zdaniem 90 proc. badanych to przede wszystkim rodzina. Kolejne miejsca zajęły stabilizacja i bezpieczeństwo (88,9%), czas wolny (84,7%) oraz nauka i rozwój (84,1%). Firmy coraz częściej starają się wspierać te obszary w ramach różnych działań wewnętrznych – prowadzą akcje promujące work-life balance, oferują benefity, które można wykorzystać z korzyścią dla zdrowia lub w ramach hobby.

Z ankiety, którą co roku przeprowadzamy wśród naszych pracowników wynika, że przywiązują oni coraz większą wagę do równowagi między pracą i życiem prywatnym. Dlatego w naszej firmowej grze, w której można zbierać punkty za wykonanie różnych działań, duża część zadań dotyczy tzw. work-life balance. I właśnie te grywalizacyjne wyzwania są najchętniej podejmowane przez pracowników – wyjaśnia Marek Mikucki.

Przekonani o własnych kompetencjach

Czy za dość wysokimi oczekiwaniami płacowymi idzie przekonanie o własnych kompetencjach? W większości tak. Ze zgromadzonych odpowiedzi wyłania się obraz pracowników samodzielnych, komunikatywnych, kreatywnych, elastycznych i zdeterminowanych. Badani deklarują, że z własnej inicjatywy poszukują informacji potrzebnych do wykonania pracy, mówią w taki sposób, aby osoba,
z którą rozmawiają ich rozumiała, w trudnych sytuacjach skupiają się na szukaniu rozwiązania oraz szybko uczą się nowych zadań.

Samodzielność, kreatywność i dążenie do celu sprzyjają wykonywaniu zadań i braniu odpowiedzialności za jakość pracy. Elastyczność ułatwia nam dostosowywanie się do różnych sytuacji. Natomiast komunikatywność wspiera budowanie relacji i przekłada się na współpracę z innymi osobami. To dobre wskaźniki sukcesu zawodowego – mówi Marek Mikucki.

Najniżej oceniane przez respondentów są takie kompetencje jak gotowość do samodoskonalenia, przedsiębiorczość, pewność siebie i lojalność. Zdaniem ekspertów realizujących badanie to obszary, które w najmniejszym stopniu są rozwijane na drodze edukacji. Ich rozwój w znacznej mierze jest możliwy w trakcie realizacji kariery zawodowej i nabywania doświadczenia.