Zarządzanie firmą to podejmowanie właściwych decyzji o tym, co i kiedy należy zrobić oraz zatrudnienie odpowiednich do wykonywania zaplanowanych działań ludzi. Biznes nie wybacza błędów i wiele przedsiębiorstw pada m.in. przez brak dostrzegania w pracownikach ludzi i nieprawidłowe interakcje podwładny-szef.

Poniżej przedstawiamy 10 największych błędów w zarządzaniu firmą, jakie może popełnić przedsiębiorca.

1. Brak prawidłowej komunikacji pomiędzy podwładnymi a przedsiębiorcą lub reprezentującym go menedżerem

Dziś funkcjonowanie niemal każdej korporacji opiera się na pracy zespołowej i zarządzaniu zmianą. Podstawą do tego jest dobry przepływ wiadomości. Dobry szef powinien: słuchać, a przede wszystkim zauważać swoich podwładnych, którzy po spełnieniu ich podstawowych potrzeb będą wydajniej i lepiej pracować, przynosząc firmie więcej zysków.

2. Nieodpowiedni sposób motywowania pracowników, powodujący spadek ich wydajności

Szef musi całkowicie zaspokajać indywidualne potrzeby swoich podwładnych, wśród których najważniejsze to szacunek, możliwość rozwoju i doskonalenia się, bezpieczeństwo. Doceniony pracownik wykonuje swoje zadania chętniej, efektywniej i dokładniej. Warto stosować takie czynniki motywujące jak: uznanie za dobrą pracę czy osiągnięcia, możliwość rozwoju.

3. Brak zidentyfikowania umiejętności pracowników, niezbędnych do realizacji firmowych projektów

Uformowanie zespołu składającego się z kompetentnych osób pozwoli na sukcesywny rozwój i efektywność firmy.

4. Robienie wszystkiego samemu, czyli niechęć do delegowania obowiązków

Jedna osoba odpowiedzialna za wszystko jest niemal z góry skazana na niepowodzenie. Lepiej jest dzielić się z zaufanymi podwładnymi obowiązkami, dzięki czemu będziemy mieć pewność wykonania zadań na czas.

5. „Zamiatanie pod dywan” problemów w firmie

Brak rozpoznawania symptomów konfliktu w organizacji i podejmowania natychmiastowych kroków do jego rozwiązania spowoduje nawarstwienie się problemów i złą atmosferę w pracy.

6. Nieświadome generowanie plotek

Wynika ono przede wszystkim z niewłaściwego przekazywania informacji. Komunikację w firmie warto opierać na zwięzłości i klarowności.

7. Nieumiejętne prowadzenie zebrań

Spotkania są zbyt długie i źle zorganizowane, a wynikające z nich ustalenia pozostają tylko i wyłącznie na papierze.

8. Traktowanie siebie jak alfy i omegi

Szef, który nie ma świadomości własnej omylności zamyka się na jakąkolwiek krytykę i pomysły podwładnych, a jego podwładni stają się niesamodzielni, nie wykazują inicjatywy i nie rozwijają się.

9. Brak korzystania z prostych technik wspomagających pracę w firmie

Warto skorzystać chociażby z takich technik jak burza mózgów czy analiza SWOT.

10. Brak strategii

Najwięcej tracą te przedsiębiorstwa, które nie posiadają jakiejkolwiek strategii marketingowej. W konsekwencji oddają one w ręce klientów ofertę niedopasowaną do ich potrzeb, co rodzi następnie niedopasowane kanały komunikacji z klientami oraz złe przekazy kierowane do odbiorców marki.

Biznesborne