Wiedza branżowa oraz umiejętności z zakresu zarządzania – tego oczekuje się od osób zajmujących kierownicze stanowiska. Liczą się także kompetencje miękkie, takie jak np. asertywność. Sprawdź, czym jeszcze powinien charakteryzować się dobry manager.

Najważniejsze cechy managera to:

  1. Wiedza

Osoby, które zajmują stanowiska kierownicze, zwykle posiadają wyższe wykształcenie. Największe znaczenie w pracy managera ma doświadczenie. Zdobywa się je, uzyskując kolejne stopnie w firmowej hierarchii. Lata pracy i wykonywanie obowiązków pozwalają stale poszerzać wiedzę.

  1. Pewność siebie

Manager, który ma wysoką, zdrową samoocenę, lepiej znosi krytykę i jest otwarty na dialog. Osoba, której nie brakuje pewności siebie, potrafi też podejmować niepopularne decyzje – jeśli uzna, że okażą się korzystne.

  1. Empatia

Dyrektywność i odporność na krytykę nie wykluczają wrażliwości i otwartości na to, czego doświadczają podwładni. Rola managera nie sprowadza się wyłącznie do wydawania poleceń. Ważne, by potrafił zrozumieć pracownika i chciał pomóc mu w rozwiązywaniu problemów.

  1. Asertywność

Manager musi bronić swoich granic. To szczególnie ważne w kontaktach z wymagającymi klientami. Niedoświadczeni pracownicy mogą nie radzić sobie w negocjacjach. Kierownik powinien być dla nich wzorem w tej kwestii.

  1. Opanowanie

Zarządzanie zespołem i realizowanie norm – to odpowiedzialne i trudne zadania, którym towarzyszą skrajne emocje. Manager powinien nad nimi zapanować, aby móc we właściwy sposób kształtować relacje z podwładnymi i z klientami.

  1. Zdolności mediacyjne

Aby zachować dobre relacje i pozytywną atmosferę w zespole, manager czasami musi wcielić się w rolę mediatora. Ważne, by był w stanie zachować obiektywizm i oceniać problemy bez uprzedzeń.

  1. Odporność na stres

Realizowanie ambitnych zadań i norm, rozwiązywanie konfliktów, do jakich dochodzi pomiędzy pracownikami – aby sprostać tym zadaniom, manager powinien panować nad stresem.

  1. Samodyscyplina

Realizowanie celów, czyli np. osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży czy ukończenie projektu na czas, wymaga wysiłku i systematyczności. Manager czuwa nad prawidłowym przebiegiem zadań, które wykonuje samodzielnie lub zleca podwładnym. Tylko dzięki temu, nawet skomplikowane przedsięwzięcia mogą zakończyć się sukcesem.

  1. Umiejętność wyznaczania celów

Zespół, który nie dostrzega celowości swoich działań, nie jest w stanie pracować efektywnie. To w gestii kierownika leży wytyczanie zadań i rozdzielanie ich pomiędzy podwładnych. Założone cele powinny być ciekawe i ważne dla pracowników.

  1. Motywowanie zespołu

Wynagrodzenie nie jest jedynym czynnikiem motywującym do pracy. Liczy się też to, jakie działania podejmuje kadra zarządzająca. Do obowiązków managera należy m.in. zachęcanie podwładnych do realizowania konkretnych zadań i wskazywanie korzyści. Manager, który stosuje szantaż i zastraszanie, nie zdoła zrealizować norm i nie zbuduje autorytetu.